• Imprimeix

Quadre de fons

Fons de la Generalitat de Catalunya

 • Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
  Agricultura Reus, s. XX 
  Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, 1982-2004
  Servei d'Extensió Agrària de Falset, 1966-1982
 • Departament d'Interior
  Parc de Bombers de Reus, 1974-1995 
 • Departament de Política Territorial i Obres Públiques
  Servei Territorial de Carreteres de Tarragona, 1864-1997
Fons de la Generalitat de Catalunya

Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Fons de l'Administració local

 • Consell Comarcal del Baix Camp, 1987-2000
 • Ajuntament de Reus, 1059-1996
 • Ajuntament de l'Albiol, 1854-1996
 • Ajuntament d'Alforja, 1753-1989
 • Ajuntament d'Almoster, 1844-2005
 • Ajuntament de Capafonts, 1851-2004
 • Ajuntament de Castellvell del Camp 1500/2004
 • Ajuntament de Riudecanyes 1173-1989
Fons de l'Administració local

Ajuntament d'Alforja

Fons de l'Administració reial i senyorial

Batllia de Reus

Batllia de Reus

Fons notarials

Protocol notarial

Districte notarial de Reus

Fons judicials

 • Audiència Criminal de Reus, 1883-1893
 • Jutjat d'Instrucció núm. 1 de Reus, 1948-1979
 • Jutjat d'Instrucció núm. 2 de Reus, 1969-197
 • Jutjat de 1a Instància núm. 4 de Reus. Districte núm.1, 1949-19
 • Jutjat de 1a Instància núm. 5 de Reus. Districte núm.2, 1984-1990
 • Registre Civil de Reus, 1950-1973
 • Tribunal Tutelar de Menors. Tarragona, 1920-1989
Audiència criminal

Audiència Criminal de Reus

Fons registrals

Corredors de Comerç

Col·legi de Corredors de Comerç de Reus

Fons d'institucions

 • Cambres agràries locals del Baix Camp, 1940-1994  
 • Laboratori Provincial Pecuari de Reus, 1932-1980
Laboratori pecuari

Laboratori Provincial Pecuari de Reus

Fons d'associacions i fundacions

Associacions

Reial Congregació d'Argenters de Reus

Fons comercials i d'empreses

 • Sunyer i Cia. De Reus (família Caixés), 1682-1888
 • Jean Laconne & Cia, 1790-1808
 • Francesc Corder i Marsal, adroguer de Reus, 1823-1847
 • Empresa d'olis i fruits secs Casa Sabater, 1855-1981
 • Banc de Reus, 1862-1945
 • Casa Comercial Lluís Quer, 1889-1932
 • Casa Corder, s. XIX-XX
 • Francesc Pijoan, 1919/1946
 • Empresa d’Antoni Padrell i Fortuny, 1927-1963
 • Gestoria Joan Prats, 1931-1977
 • Teatre Fortuny, 1942-1979
 • Comitè Permanent de Fires i Mercats de Reus, 1949-1951
 • Arts Gràfiques Rabassa, 1950-2005
 • Pau Abelló / Fustes Abelló, s. XIX-XX
 • Arquitecte Francesc de Paula Adell Ferré, s. XX 
 • Cafès Macaya, s. XX
 • Empresa de Ramon Mestre Serres, s. XX
 • Advocat Navarro, s. XX
 • Banca Vilella, s. XX
Francesc Coder

Francesc Corder i Marsal

Banc de Reus

Banc de Reus

Fons personals

 • Família Batlle de Reus (Marià Batlle, militar, 1880-1923; Carme de Balle - Ignasi Batlle, hisendats, -1900-1930; Antoni Batlle, arquitecte, 1931-1960), 1880-1960
 • Carles Giró, s. XX
 • Josep Guix i Lladó (músic-compositor), s. XX
 • Lluís Òdena, 1814-1945
 • Fructuós Piqué Salvat (músic-compositor), 1899-1958
 • Antoni Pedrol Rius, 1689-1904
 • Fèlix Ruiz de Fortuny, 1750-1862
 • Francesc Tous Aulès (músic-compositor), s. XX
Fructuós Piqué

Fructuós Piqué Salvat

Col·leccions

 • Col·lecció de documents en pergamí, s. X-XVIII
 • Col·lecció de manuscrits, s. XVIII-XX
 • Col·lecció de fotografies, s. XX
 • Col·lecció de cartells, s. XIX-XX
 • Col·lecció de mapes i plànols, s. XVIII-XX
 • Col·lecció de goigs Enric Prat, s. XVIII-XX
 • Col·lecció de goigs i estampes, s. XX
 • Col·lecció de documents sonors, s. XX
 • Col·lecció de microfilms, 1606-1827
Col·lecció de goigs

Col·lecció de goigs

Fotografies

Col·lecció de fotografies

Bibliografia

 • PERIS i SERRADELL, Sabí. "Arxiu Històric de Reus". A: Guia dels Arxius Històrics de Catalunya. Volum 4. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1990. Pàgines. 7-30.
Data d'actualització:  21.02.2018