• Imprimeix

Dades generals i serveis

Acronim: ACBC

Adreça:
Carrer Sant Antoni Maria Claret, 3
43204   Reus   (Baix Camp)
Tel. 977 01 00 54
Fax. 977 34 18 59

Adreça electrònica:
acbaixcamp.cultura@gencat.cat

Pàgina web:
http://cultura.gencat.cat/arxius/acbc

Horari hivern
Horari hivern Matí: dilluns a divendres, 9-14 h. Tarda: dilluns a dijous, 15,30-18 h. Horari estiu 1 juny a 30 setembre, dilluns a divendres, 8-15 h.

Horari estiu
1 juny a 30 setembre, dilluns a divendres, 8-15 h.

Contingut

  • Abast cronològic:
    segles X-XX

 

Difusió
- Organització de visites i classes pràctiques per alumnes de col.legis, instituts i de la Universitat. Cal concretar prèviament les visites.
- Organització d'exposicions i participació en altres, organitzades per institucions locals o de fora, cedint documentació de l'arxiu.
- Ressenya periòdica de les activitats de l'arxiu a la publicació trimestral "Arxius. Butlletí de la Subdirecció general d'Arxius" del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Normativa d'accés
Document Nacional d'Identitat

Serveis de què disposa
- Servei d'assessorament a la investigació per a la consulta dels fons documentals.
- Biblioteca auxiliar de prop de 10.000 volums. Una part important és bibliografia local i comarcal i, l'altra, obres generals i de referència.
- Hemeroteca auxiliar amb publicacions locals i comarcals
- Reproducció: fotocòpies i fotografia digital de documents
- Aparell lector
- reproductor de microfilms.
- Servei d'assessorament i suport a les administracions en la gestió dels seus arxius administratius.

Bibliografia
PERIS I SERRADELL, Sabí. "Arxiu Històric Comarcal de Reus". A: Guia dels arxius històrics de Catalunya. Vol. 4, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1990, pàg. 7-30.

Data d'actualització:  08.09.2016