Impacte Baix Camp
  • Imprimeix

Arxiu Comarcal del Baix Camp

Seu de l'Arxiu Comarcal del Baix Camp

Seu de l'Arxiu Comarcal del Baix Camp

L’Arxiu Comarcal del Baix Camp (ACBC) fou creat pel conveni signat entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Reus, el 28 de setembre de 1982, amb la denominació d’Arxiu Històric Comarcal de Reus. Aleshores era instal·lat a la seu de l'Arxiu -Museu Prim - Rull.
Més endavant, fou inaugurat, el 16 de desembre de 1986, a l’edifici del Castell del Cambrer.

L'11 de juny de 2010 s'ha estrenat una nova seu de l'Arxiu Comarcal. Actualment és gestionat per la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Baix Camp i l’Ajuntament de Reus. El nou edifici s'ha construït en un solar de titularitat de l’Ajuntament de més de 1000 m2 i la seva capacitat és de 16.000 metres lineals de prestatgeria.

L'ACBC custodia documentació pública i privada de la comarca del Baix Camp. Els seus fons més destacats són el de l'Ajuntament de Reus, els notarials, religiosos, judicials, personals i empresarials. Entre les col·leccions podem destacar les de pergamins, fotografies i cartells. També compta amb una hemeroteca molt remarcable i amb una biblioteca auxiliar.

El 31 de desembre de 2009, l'Arxiu Comarcal del Baix Camp custodia 2.275 metres lineals de documentació.