• Imprimeix

Dades generals i serveis

Acronim: ACBG

Adreça:
V. de sant Ignasi 40
08241   Manresa   (Bages)
Tel. 93.873.65.25
Fax. 93 873 65 25

Adreça electrònica:
acbages.cultura@gencat.cat

Pàgina web:
cultura.gencat.cat/arxius/acbg

Horari hivern
de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00 i de 15:30 a 18:00 h.

Horari estiu
1 de juny a 30 de setembre, dilluns a divendres, de 8:00 a 15:00 h.

Contingut

  • Abast cronològic:
    segles X-XXI

 

Difusió
- Organització de cursets adreçats als usuaris d'arxius i als ciutadans en general.
- Visites guiades a l'arxiu adreçades especialment a centres d'ensenyament (escoles, instituts...) i altres grups. S'han de concertar prèviament.
- Ressenya periòdica de les activitats de l'arxiu a la publicació trimestral "Arxius. Butlletí del Servei d'Arxius" del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Normativa d'accés
Document Nacional d'Identitat

Serveis de què disposa
- Consulta de documents.
- Biblioteca i hemeroteca auxiliar (bibliografia comarcal i obres de referència).
- Reproducció: fotocòpies.
- Informació documental i bibliogràfica dirigida a tots els ciutadans en general i l'Administració.

Data d'actualització:  08.09.2016