Impacte Bages
  • Imprimeix

Arxiu Comarcal del Bages

Seu de l'Arxiu Comarcal del Bages

Seu de l'Arxiu Comarcal del Bages

El 7 d’abril de 1995 es va signar el conveni de creació de l’Arxiu Comarcal del Bages (ACBG), que es creava a partir de la documentació i els fons que custodiava l’anterior Arxiu Històric de la ciutat de Manresa, de titularitat municipal.

L’arxiu es va inaugurar el dia 20 de febrer de 1999 i les seves instal·lacions es troben a l’edifici de l’Antic Col·legi de Sant Ignasi de Manresa, que també acull el Museu Comarcal de Manresa i l’Oficina de Turisme de l’Ajuntament de Manresa. L’Antic Col·legi de Sant Ignasi és un edifici començat en el segle XVIII, construït al voltant d’un claustre neoclàssic i que fins l’any 1892 va ser un col·legi de l’orde dels Jesuïtes. L’ala est, on es troba l’arxiu, va ser construïda en la segona meitat del segle XIX.

L’Arxiu Comarcal del Bages custodia documentació pública i privada de la comarca del Bages d’acord amb el què estableix la llei 10/2001, d‘arxius i documents. Els seus fons més destacats són els de l’Ajuntament de Manresa, els fons notarials i els fons personals i d’empresa on hi ha una destacada presència fotogràfica. També compta amb una important hemeroteca de publicacions periòdiques de la comarca i una biblioteca auxiliar de temàtica històrica.

A data de 31 de desembre de 2016, l’Arxiu Comarcal del Bages té 3.343,6 metres lineals de documentació.