• Imprimeix

Els documents escollits

Llibre de Privilegis de la vila d'Igualada, 1234-1589. Llibre relligat amb tapes de fusta recobertes de pell marró amb decoracions geomètrico-florals. Conté la transcripció de 128 privilegis que havia tingut la vila d'Igualada. El primer document és del rei Alfons II de l'any 1291 i el més recent és del 1628. El document trasncrit més vegades és el privilegi de passar a ser carrer de Barcelona, amb els seus drets i deures.

Dades tècniques
Títol:
Llibre de Privilegis de la vila d'Igualada
Data: 1234-1589
Suport material: Pergamí
Mides: 340 x 260 mm

Fragment del Llibre de Privilegis d'Igualada

Fragment del Llibre de Privilegis d'Igualada

El llibre de la Mostaçafaria és un dels més emblemàtics de l'Arxiu Municipal, ja que constitueix una font d'informació de tot el que es refereix a la vida de la vila, com era el mercat, què s'hi venia i on, a més de fer-hi un extens relat de costums de l'època. El llibre conservat és una compilació feta l'any 1565 de les ordinacions dels segles XIV i XV. Té tapes de fusta recobertes de pell negre amb decoracions florals, amb total de 36 folis de paper. Escrit en català en dues tintes, vermella per als titulars i negra per als textos.

Dades tècniques
Títol:
Ordinacions y Capítols del libre de la Mostaçapharia de la vila de Agualada
Data: 1565
Suport material: Paper
Mides: 300 x 211 mm

Fragment del LLibre de la Mostaçafaria

Fragment del LLibre de la Mostaçafaria

El document es troba dins de les carpetes anomenades Documentación de la Guerra del Francés y del teniente Antoni Franch. La documentació d'aquesta època va ser recollida, de manera escrupulosa i s'ha conservat integrament, amb la qual cosa es pot fer un seguiment exhaustiu dels esdeveniments des de 1808 fins ben entrat el 1814.

Dades tècniques
Títol:
Full d'afiliació voluntària per a la Guerra del Francés
Data: 1808
Suport material: paper
Mides: 301 x 215 mm

Full d'afiliació a la Guerra del Francès

Full d'afiliació a la Guerra del Francès

Document acreditaiu de les saques i documents confiscats als ajuntaments i que van anar a l'Arxiu de Salamanca, l'any 1939. Forma part de la documentació que des de inicis del segle XX, es van arxivar com a lligalls i que encara avui dia mantenen aquest format. Inclou correspondencia, expedients diversos i també impresos locals i forans.

Dades tècniques
Títol:
Confiscació de la documentació a l'Ajuntament d'Igualada
Data: 1939
Suport material: paper
Mides: 210 x 150 mm

Confiscació de la documentació a l'Ajuntament d'Igualada

Confiscació de la documentació a l'Ajuntament d'Igualada

El fons d'imatges de l'Arxiu Comarcal de l'Anoia conserva més de 200.000 fotografies. L'Arxiu Fotogràfic Municipal d'Igualada, amb 20.000 imatges catalogades, recull la història de la ciutat, des del punt de vista antropològic, folklòric, social, econòmic i també l'activitat protocolària de l'Ajuntament. Per altra banda, els fons de particulars també contenen fotografies, les quals a més de temàtica familiar, festiva, poden tenir una vesant més artística.

Dades tècniques
Títol:
Vista del Poble Sec
Data: 1955
Suport material: Fotografia
Mides: 10 x 15

Vista del Poble Sec

Vista del Poble Sec