• Imprimeix

Dades generals i serveis

Acronim: ACAN

Adreça:
Pl. de la Creu 18
08700   Igualada   (Anoia)
Tel. 93 804 44 56
Fax. 93 804 44 56

Adreça electrònica:
acanoia.cultura@gencat.cat

Pàgina web:
http://cultura.gencat.cat/arxius/acan

Horari hivern
Matí: dilluns a divendres, 9-14 h. Tarda: dilluns a divendres, 15,30-18 h. 1 juny a 15 setembre, dilluns a divendres, 8-15 h.

Horari estiu
1 juny a 15 setembre, dilluns a divendres, 8-15 h.

Contingut

  • Abast cronològic:
    segles XIII-XX

 

Difusió
- Servei pedagògic: pràctiques d'ESO i Batxillerat.
- Visites comentades adreçades a institucions o col.lectius, amb hora concertada.
- Assessorament tècnic a institucions i particulars per a l'organització i conservació dels seus fons.
- Ressenya periòdica de les activitats de l'arxiu a la publicació trimestral "Arxius. Butlletí de la Subdirecció general d'Arxius" del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Normativa d'accés
Document Nacional d'Identitat

Serveis de què disposa
- Consulta de documents: sala amb 15 punts de lectura.
- Biblioteca auxiliar, amb 2.000 volums. Fons Josep Castelltort, especialitzada en fotografia i cinema, 360 volums.
- Hemeroteca local (1887
- 1996), fons Josep Castelltort i fons Ramon Godó, especialitzats en fotografia i cinema.
- Reproducció: fotocòpies i digital
- Aparell lector
- reproductor de microfilms instal.lat a la sala de consulta.

Bibliografia
VIVES i SABATÉ, Marta, L'arxiu de Protocols del districte d'Igualada,Fundació Noguera, Inventaris d'Arxius notarials de Catalunya,21 (1997) LLACUNA I ORTÍNEZ, Pau. "Arxiu Històric Municipal d'Igualada". A: Guia dels arxius històrics de Catalunya. Vol. 1, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, (1982), pàg. 51-77. CARNER,Antoni, "El archivo fotográfico municipal",Igualada, Núm 1000(1961) p.25 CASTELLÀ RAICH,Gabriel."El archivo fotográfico de Igualada", Boletín de la Agrupación Fotográfica de Igualada",Núm. 25,(1944) CASTELLÀ RAICH,Gabriel,"Els arxius de la ciutat" El Eco de Igualada,Núm. 14, (1922) MERCADER RIBA,Joan;COLOMER I PRESAS,Ignasi.Los archivos de Igualada(Recesión histórica i descriptiva),CECI,(1951) RIBA FAURA,J. "Pels arxius de la ciutat",Revista d'Igualada,Núm.2,(1929) El Archivo fotográfico de Igualada, M.I Ayuntamiento de Igualada, Igualada, (1960) VIVES i SABATÉ, Marta. Fons bibliogràfic de l'Arxiu Fotogràfic d'Igualada. Igualada: Consell Comarcal de l'Anoia, 1998 LLACUNA i ORTÍNEZ, Pau i Marta VIVES i SABATÉ, Catàleg de Llibres d'Actes. Igualada: Ajuntament d'Igualada, 1986

Data d'actualització:  08.09.2016