• Imprimeix

Els documents escollits

Lletres de canvi lliurades pel mercader italià Fattinelli a Pere Bartomeu, canonge de Barcelona, Francesc Bartomeu i Vidal Bartomeu, notari de Vilafranca.
 
Dades tècniques
Títol:
Lletres de canvi
Data: 1483-1484
Suport material: paper
Mides: 40 x 170 mm

Lletres de canvi italianes 1483 - 1484

Lletres de canvi italianes 1483 - 1484

Llibre de les Corts de Montsó de 1469 - 1470. Manuscrit on el síndic enviat com a representant de la ciutat, va anotar totes les deliberacions, votacions i acords que es van prendre.

Dades tècniques
Títol:
Proses de les Corts de la vila de Montsó des dels anys 1469 fins a 1470
Data: 1469-1470
Suport material: paper relligat en pergamí
Mides: 210 x 300 mm

Pàgina del llibre de les deliberacions de la Cort

Pàgina del llibre de les deliberacions de la Cort

Tractat de medicina d'Avicenna, metge persa (970-1037), publicat a Venècia on s'hi recullen els cànons o principis de la medicina.

Dades tècniques
Títol:
Avicennae .. canon medicinae : qvo vniversa medendi scientia pulcherrima & breui methodo planissime explicatur ; eiusdem de viribus cordis ; remouendis nocumentis in regimine sanitatis ; syrupo acetoso
Data: 1595
Suport material: Paper
Mides: 250 x 350 cm

Portada del tractat de medicina d'Avicenna

Portada del tractat de medicina d'Avicenna

Llibre de les Constitucions de Catalunya compilat desprès de la Cort de Felip II a la vila de Montsó de 1585. En aquest llibre s'actualitzen les Constitucions, eliminant les parts derogades i afegint-hi les que s'han aprovat en el transcurs d'aquesta Cort.

Dades tècniques
Títol:
Constitutions y altres drets de Cathalunya compilats en virtut del Capítol de Cort XXIIII de las Corts per la S.C. y Reyal Maiestat del Rey Don Philip II, nostre senyor, celebradas en la vila de Montsó. Any MDLXXXV
Data: 1588
Suport material: Paper
Mides: 350 x 450 cm

Llibre de les Constitucions de Catalunya

Llibre de les Constitucions de Catalunya

Procés de la Cort del Batlle de Vilafranca, on hi ha tot l'expedient obert d'ofici per aclarir el robatori d'una joia de casa de Bartomeu Martí, doctor en lleis contra Francesc Mateu, natural de Saragossa. A partir de la denúncia i de les declaracions dels testimonis es condemna al rodamón a ser assotat a la plaça pública, al lloc acostumat, i a remar durant cinc anys a les galeres del rei.

Dades tècniques
Títol:
Procés de la Cort del Batlle de Vilafranca a Francesc Mateu pel robatori d'una barquilla de plata de la casa de Bartomeu Martí. L'acusat és condemnat a assots i a remar a galeres
Data: 1629
Suport material: paper
Mides: 220 x 300 cm

Procés judicial de la Cort del Batlle de Vilafranca de 1629

Procés judicial de la Cort del Batlle de Vilafranca de 1629