• Imprimeix

Dades generals i serveis

Acronim: ACAP

Adreça:
Av. Europa 6
08720   Vilafranca del Penedès   (Alt Penedès)
Tel. 93 817 23 11
Fax. 93 817 43 33

Adreça electrònica:
acaltpenedes.cultura@gencat.cat

Pàgina web:
http://cultura.gencat.cat/arxius/acap

Horari hivern
De l'1 d'octubre al 31 de maig ambdós inclosos De dilluns a dijous, de 8:30 a 18:30 h Divendres, de 8:30 a 14h.

Horari estiu
1 juny a 30 setembre, dilluns a divendres, 8-15 h.

Contingut

  • Abast cronològic:
    segles XII-XX

 

Difusió
- Organització de visites guiades per a grups, escoles, instituts, etc. Cal concertar les visites amb antelació.
- Cursos de divulgació del patrimoni documental de la comarca i cursos específics per a estudiants d'instituts.
- Ressenya periòdica de les activitats de l'arxiu a la publicació trimestral "Arxius. Butlletí de la Subdirecció general d'Arxius" del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Normativa d'accés
Document Nacional d'Identitat

Serveis de què disposa
- Consulta de documents.
- Serveis interns de consulta i préstec a l'Administració titular o propietària dels fons.
- Servei d'assessorament i suport a les administracions en la gestió dels seus arxius administratius.
- Servei d'assessorament a la investigació per a la consulta dels fons documentals i bibliogràfics.
- Biblioteca auxiliar d'ajut a l'investigador amb abundant bibliografia de les comarques de Catalunya i obres generals de referència amb més de 2.500 volums a la seva disposició.
- Hemeroteca auxiliar, amb el BOE, BOP dels últims cinc anys i la col.lecció completa del DOGC.
- Reproducció: fotocòpies i microfilms.
- Aparell lector
- reproductor de microfilms.
- Làmpada de quars.

Bibliografia
Guia de l'Arxiu Històric Comarcal de Vilafranca del Penedès a Guia dels arxius Històrics de Catalunya, Barcelona, Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura el 1985

Data d'actualització:  08.09.2016