• Imprimeix

Dades generals i serveis

Acronim: ACAE

Adreça:
Pl. de l'Escorxador Vell s/n
17600   Figueres   (Alt Empordà)
Tel. 972 67 01 78
Fax. 972 67 01 78

Adreça electrònica:
acaltemporda.cultura@gencat.cat

Pàgina web:
http://cultura.gencat.cat/arxius/acae

Horari hivern
Matí: dilluns a divendres, 9-14 h. Tarda: dilluns a dijous, 15,30-18 h.

Horari estiu
1 juny a 30 setembre, dilluns a divendres, 8-15 h.

Contingut

  • Abast cronològic:
    XI-XXI
  • Metres lineals:
    1664

 

Difusió
- Organització periòdica de cursos de divulgació dels seus fons, així com altres de formació d'usuaris i investigadors.
- Visites comentades per a estudiants d'escoles i instituts, i també per a grups i associacions diverses. Cal concertar la visita amb antelació.
- Ressenya periòdica de les activitats de l'arxiu a la publicació trimestral "Arxius. Butlletí de la Subdirecció general d'Arxius" del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Normativa d'accés
Document Nacional d'Identitat

Serveis de què disposa
- Consulta de documents. Sala de consulta amb 12 punts de lectura.
- Biblioteca (3300 títols) i hemeroteca auxiliar (493 encapçalaments), especialitzada en bibliografia comarcal i de referència.
- Reproducció: fotocòpies i microfilms de documents. Es fan còpies fotogràfiques per encàrrec.
- Servei de referència: informació sobre fons de l'ACAE i d'altres arxius.
- Col.laboració amb l'Institut d'Estudis Empordanesos.
- Préstec per a exposició
- Expedició de certificació
- Accés a Internet

Data d'actualització:  08.09.2016