• Imprimeix

Documents escollits

Mostra d´una de les plaques de vidre que disposa l´ACAE del fotògraf Joan Corney i Mir; nascut a Vilamarí -terme municipal de Vilademuls- el 1864, aviat passà a residir a Figueres on es casaria amb Rosa Roig Ferrer. Desenvolupà la seva activitat professional a diferents establiments fotogràfics de la capital altempordanesa, entre aquests al carrer Caamaño, 10 on tenia la seu del "Gran Taller Fotográfico La Española" fins al 1903.  

A més disposem de 148 plaques de reproducció d´un expedient judicial dels anys 1901-1917 que fa referència a l’execució d’unes obres de reparació d’una casa a Figueres. No hi ha dubte que a Joan Corney, propietari de l’immoble i una de les parts implicades, la seva activitat com a fotògraf li va permetre proveir-se fàcilment d’una còpia del plet en una època en què no hi havia fotocopiadores ni molt menys encara tecnologia digital.

 


Dades tècniques

Títol: Retrat familiar "de llençol" amb un matrimoni, assentat, amb els seus quatre fills, drets, feta a l´exterior de la seva vivenda amb dos cobrellits darrere que fan les funcions de decorat.
Data: 1900 ca.
Suport material: placa de vidre gelatinobromur.
Mides: 130 x 180 mm.

Retrat familiar "de llençol"

Retrat familiar "de llençol"

Informació relacionada

Els expedients generats pel despatx del procurador de tribunals figuerenc Tomàs Jou Barbosa i el seu fill Josep Jou Carreras sumen 3600 causes civils, des del 1892 en què inicià la seva activitat com a agent fiscal al despatx del carrer Joan Maragall, a més de prop de dos-centes causes penals, així com nombrosos afers administratius privats amb asseguradores, lloguers, i tramitacions diverses.

El fons conté un volum important de documentació referent a l’administració de patrimonis de particulars situats a l’Alt Empordà. L’extensa clientela del despatx inclou des de petits propietaris agrícoles a grans propietaris rendistes, passant per institucions com l’Hospital de Pobres de Figueres. Del conjunt de gestions destaquen especialment  les encaminades al cobrament d’arrendaments o de censos emfitèutics, així com la reclamació d’anualitats o pensions endarrerides que en alguns casos acaben en demandes judicials. La documentació generada per l’administració d’aquests patrimonis permet l’estudi d’altres aspectes interessants com la conflictivitat pagesa o la pervivència fins ben entrat el segle XX de relacions de propietat característiques de l’Antic Règim.

El fons d´empresa Jou incorpora documentació derivada de la participació de Josep Jou Carreras en la vida política i social de Figueres, en especial, dels períodes en què fou alcalde de la ciutat -1928-1930, 1939-1946.

Dades tècniques

Títol: Expedient de trasllat de causa sobre coaccions electorals de les eleccions de Diputats a Corts per afavorir al conservador Manuel Rius i Rius on es veié implicat el notari Dalí, fet que comportà posteriorment la detenció i estada de tres mesos a la presó del fill Salvador Dalí i Cusí.
Data: 1923-1924
Suport material: paper
Mides: 220 x 320 mm.

Expedient de la causa per coaccions electorals al notariDalí

Expedient de la causa al notari Dalí

Informació relacionada

Els protocols notarials del districte de Figueres datats fins al 1799 estan dipositats a l´Arxiu Històric de Girona i els compresos entre aquest any i l´últim any consultable, és a dir, els que tenen més d´un segle d´antiguitat, són a l´ACAE, en el qual s´ingressen cada any en virtut de la resolució del Col·legi de Notaris de Barcelona de 2 de març de 1995.

La partició es va fer al mes de juliol del 1938, en què el notari de Figueres, Evarist Vallès, va fer lliurament de tota la documentació notarial anterior al 1800 per tal que fos traslladada a l´arxiu-refugi de Viladrau per raons de seguretat. Aquests protocols més endavant serien els que passarien a Girona en el moment de la posada en funcionament del nou Archivo Provincial.
El catàleg del fons notarial de tot el districte de Figueres va ser publicat, en dos volums, per la Fundació Noguera de Barcelona, dins de la Col·lecció d´Inventaris d´Arxius Notarials de Catalunya on apleguen la descripció pormenoritzada de més de vuit mil llibres. Els protocols de l´ACAE sumen 1643 llibres (2008).

Dades tècniques

Títol: "Segundo Manual" del notari Narcís Font de Figueres
Data: 1808
Suport material: paper amb cobertes de cartró folrat de pergamí.
Mides: 225 x 320 mm.

Protocol obert de la notaria de Figueres del 1808.

Protocol obert de la notaria

Informació relacionada

L´ACAE té com a un dels objectius prioritaris la salvaguarda del patrimoni documental dels nombrosos ajuntaments  petits que componen la comarca, atès que per la manca de recursos es córre el risc que es malmeti o, fins i tot, que es perdi.

El nombre total de fons municipals dipositats a l´actualitat (2008) és de trenta-set, a més de la inventariació d´una catorzena més que es retornaren als ajuntaments d´origen, la qual cosa ofereix a l´linvestigador i estudiós que s´adreça a l´Arxiu un conjunt de documentació d´una riquesa i continuïtat en el temps i l´espai molt important, encara que també cal assenyalar que la majoria de les sèries documentals dels ajuntaments altempordanesos comencen, de manera més o menys continuada, a partir de la segona meitat del segle XIX. 

 

Dades tècniques

Títol: Llibre d´actes de l´Ajuntament de Rabós d´Empordà
Data: 1936-1939
Suport material: paper amb cobertes de cartró
Mides: 218 x 315 mm

Acta d´avís d´arribada de refugiats a Rabós d´Empordà (1937)

Acta d´avís d´arribada de refugiats a Rabós d´Empordà (1937)

Informació relacionada

El fons de l´Hospital de Pobres de Figueres aplega la documentació d´aquesta institució figuerenca, fundada l´any 1313, des del 1451 fins al 1993, encara que les sèries documentals contínues comencen al final del segle XVIII.

Destaquen els documents de les estades militars i civils, tant del país com estrangers, durant els nombrosos conflictes bèl.lics que ha patit el país des de la Guerra Gran fins abans de la passada guerra civil, perquè durant aquest últim trienni l´Hospital fou requisat i funcionà com a hospital militar.  Fou bombardejat el 1939 i es reconstruí a partir del 1943, amb l´ajut de Regiones Devastadas, en un terreny descampat situat darrere del Parc Bosc municipal, on avui encara hi és amb nombroses ampliacions i millores posteriors.

 

 

Dades tècniques

Títol: Llibre d´òbits de l´Hospital anterior a la construcció del castell de Sant Ferran on figuren hospitalitzats treballadors d´aquesta obra.
Data: 1744-1823
Suport material: paper amb enquadernació de pergamí
Mides: 242 x 350 mm.

Portada del llibre d´òbits de l´Hospital (1744-1823)

Portada del llibre d´òbits de l´Hospital

Informació relacionada