• Imprimeix

Servei didàctic

Autor: Millà. Editat pel Comissariat de Propaganda.

Autor: Millà

El projecte de servei didàctic té l'objectiu de donar a conèixer les funcions i els serveis de l'arxiu a la comunitat educativa, amb una doble finalitat:

-Transmetre als centres educatius i al professorat les possibilitats pedagògiques que els pot oferir l'arxiu.
-Formar els alumnes com a futurs usuaris i ensenyar-los a respectar i valorar el patrimoni documental.
 
Fins al moment s’han elaborat dos quaderns didàctics dirigits a alumnes de primària. Ambdós tenen com a objectiu que els alumnes visitin l’arxiu comarcal i coneguin les seves funcions i els serveis que ofereix. Això s’assoleix a través del treball amb documents aportats pels alumnes, tot resseguint què es fa amb un document des del moment que ingressa a l’arxiu fins que es posa a disposició dels usuaris.

En una segona fase es preveu elaborar quaderns didàctics pels alumnes de secundària. El primer, força avançat, té com a eix la figura del bandoler Joan Serra, àlies la Pera. En aquest cas l'objectiu ja no serà tant la visita a l’arxiu com facilitar als alumnes i al professorat el treball didàctic a l’aula amb fonts primàries d'arxiu.

Per demanar informació o concertar qualsevol activitat adreceu-vos a l’Arxiu.