• Imprimeix

Dades generals i serveis

Acronim: ACAC

Adreça:
Pg. dels Caputxins 18
43800   Valls   (Alt Camp)
Tel. 977 60 66 54, ext. 12-13
Fax. 977 60 65 06

Adreça electrònica:
acaltcamp.cultura@gencat.cat

Pàgina web:
http://cultura.gencat.cat/arxius/acac

Horari hivern
dilluns a divendres, 8-14h. i de 15:30 a 18h.

Horari estiu
1 juny a 30 setembre, dilluns a divendres, 8-15 h.

Contingut

  • Abast cronològic:
    segles XIII-XXI
  • Metres lineals:
    2078,57

 

Difusió
- Organització de conferències i exposicions per divulgar els fons i col·leccions de l’arxiu.
- Convocatòria amb el Consell Comarcal de les beques d’investigació Alt Camp.
- Edició de la revista "Historia et Documenta".
- Ressenya periòdica de les activitats de l'arxiu a la publicació trimestral "Arxius. Butlletí de la Subdirecció general d'Arxius i Museus", del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
- Visites en grup a les instal·lacions de l’arxiu; les visites han de ser guiades per un tècnic i, per tant, s'han de concertar prèviament.

Normativa d'accés
Document Nacional d'Identitat

Serveis de què disposa
- Sala de consulta, amb capacitat per a 12 persones. Disposa d’un ordinador per consultar documentació digitalitzada i accedir a internet, així com d’una biblioteca auxiliar especialitzada en història.
- Servei d’informació i referència. Engloba l’atenció als titulars de fons i als usuaris, presencials o no. En el primer cas s’ofereix un servei de consulta no presencial i/o de préstec de documents als organismes i institucions que tenen dipositada la seva documentació a l'arxiu. Això es complementa amb tasques d’assessorament i suport a les administracions locals en la gestió dels seus arxius administratius. Pel que fa als usuaris, es responen les sol·licituds d’informació presencials o les realitzades per telèfon, correu, fax o internet (i, excepcionalment, es poden dur a terme recerques puntuals de documentació). Així mateix, el servei tramita les sol·licituds d’accés a fons fora de consulta (ja sigui per problemes d'accés, manca de tractament, conservació o en compliment del que estipulen els pactes establerts per contracte en el moment del seu ingrés), a l’igual que el préstec de documents per a exposicions.
- Servei didàctic. S’adreça al món de l’ensenyament amb l’objectiu de facilitar als alumnes el treball didàctic amb fonts d'arxiu (especialment el treball de recerca de batxillerat) i aportar recursos didàctics i documentals al professorat; a la vegada, organitza visites i tallers a l'arxiu. En una altra vessant, realitza jornades de formació destinades als usuaris i investigadors.
- Servei de reprografia. S’ofereix als usuaris la possibilitat d'obtenir reproduccions en suport paper o digital dels documents consultats, previ pagament de les taxes establertes pel Departament de Cultura. Les reproduccions poden quedar restringides en funció de l’estat de conservació de la documentació, d'acord amb el criteri de l'arxiver/a. En qualsevol cas, s'haurà de complir la normativa general en matèria de drets d'explotació i d'autor i la interna de l'arxiu.
- Serveis administratius. L’arxiu emet certificacions o compulses de còpies de documentació de l’arxiu, certificacions negatives conforme la documentació no es troba a l’arxiu i certificacions d’assistència.
- Biblioteca i hemeroteca de reserva procedent de 23 fons o col·leccions, 1481 a 2004 (227,32 metres lineals). El catàleg d'obres anteriors a 1800 és consultable per Internet al portal de les Biblioteques Especialitzades de la Generalitat i una part de la premsa local, 77 capçaleres dels anys 1868/1986, està digitalitzada i es pot consultar al portal XAC_Premsa.

Data d'actualització:  08.09.2016