• Imprimeix

Pròximament l’Arxiu Comarcal del Baix Camp iniciarà la tercera fase de digitalització de documentació

28/08/2018 14:08
digitalitzacio_fase 2_2017

Pròximament l’Arxiu Comarcal del Baix Camp iniciarà la tercera fase de digitalització de documentació de fons documentals ingressats a l’Arxiu; fons que es troben en els respectius Arxius Municipals de la Comarca i documents d’altres procedències.

Durant la segona fase es van digitalitzar un total de 60.000 imatges que corresponen a 438 documents procedents de 30 fons documentals: llibres d’actes de fons municipals, de fons religiosos, de fons d’associacions; llibres d’ordinacions i privilegis; llibres parroquials i manuscrits.

L’abast cronològic de la documentació digitalitzada en aquesta segona fase és molt ampli, va del segle XV al segle XX. Volem destacar per la seva antiguitat i singularitat: les Ordinacions de l’Albiol i les de Cambrils, els Llibres de Prohomenies de Reus i de Riudoms; Privilegis i Determinacions de la Selva del Camp, i els llibres de la Comuna del Camp, tots ells ens permeten conèixer les antigues estructures municipals. D’altra banda també tenen un especial interès els Llibres d’Actes del període de la Guerra Civil Espanyola; els llibres de notes genealògiques del Prevere Anguera; llibres parroquials de  Castellvell del Camp i de Vallfogona de Riucorb (baptismes, confirmacions, esposoris, òbits i combregants) tots de gran importància perquè ens donen informació relacionada amb la població. També és interessant la documentació procedent dels fons dels gremis d’Argenters i Blanquers pel contingut econòmic i social que s’hi descriu. Finalment s’ha digitalitzat  una sèrie de manuscrits que ens narren en primera persona successos de la vida quotidiana.

Els treballs de digitalització es realitzen a les instal·lacions del mateix Arxiu i van a càrrec dels recursos de l’Arxiu Comarcal del Baix Camp i Ajuntaments de la Comarca.

Una vegada processades totes les imatges per part de l’empresa de digitalització, l’Arxiu realitza la tasca de donar-les d’alta totes elles a GIAC (Gestor Integral d’Arxius Comarcals) per tal de poder-les consultar als "Arxius en línia: Cercador de fons i documents" de la Xarxa d'Arxius Comarcals.

Arxius en línia, difon la cultura, preserva els documents per al futur i facilita als ciutadans i als professionals l'accés a la informació referent als fons i documents que conserven els arxius catalans.