• Imprimeix

Els Arxius celebren el Dia Mundial de la Ràdio

El 13 de febrer és el Dia Mundial de la Ràdio.

13/02/2018 09:02
Joan Macias, un dels fundadors de Radio Olot, emetent des de la seva emissora de radioaficionat, cap a 1950.

Joan Macias, un dels fundadors de Radio Olot, emetent des de la seva emissora de radioaficionat, cap a 1950.

El 18 de desembre de 2012 l’Assemblea General de les Nacions Unides va donar suport a la resolució adoptada en 2011 per la Conferència General de la UNESCO que proclamava el Dia Mundial de la Ràdio el 13 de febrer, coincidint amb la fundació de la ràdio de les Nacions Unides en 1946.

És indubtable el valor comunicatiu i social de la ràdio com a mitjà de comunicació i el seu dinamisme i influència en la societat actual. La llarga trajectòria de la ràdio en el marc dels mitjans de comunicació a nivell mundial suposa un veritable valor per a la humanitat. Així, amb la perspectiva de forma part del patrimoni mundial com a mitjà de comunicació de referència, la seva preservació és un dels objectius dels sistemes d’arxius de tot el món. Els arxius han de conservar, preservar i difondre els continguts d’un mitjà de comunicació tant rellevant i proper a la societat com és la ràdio. Per aquest motiu, els arxius de tot el món tenen, entre les funcions, conservar i difondre el patrimoni documental que representen els arxius de les emissores de ràdio al llarg de la seva història. Tant pels fons d’aquelles emissores que malauradament han finalitzat la seva activitat com aquelles que avui estan en funcionament. En tots els casos, un valor patrimonial que cal preservar i donar a conèixer a través dels arxius.

Els arxius catalans treballen en la línia de preservar els fons sonors de les emissores de ràdio que han esdevingut testimonis del temps i veritables tresors per a la història local, comarcal i nacional. La obsolescència tecnològica vinculada a la reproducció dels documents sonors i el deteriorament dels suports, són dos del principals riscos que afecten als fons sonors i, en especial, als fons de les emissores de ràdio que han tancat. Per aquest motiu, els arxius impulsen accions de restauració dels diferent suports, programes de digitalització i edició dels continguts i promouen la seva difusió a través de diferents canals presencials o per Internet.

                                                                            IMG_2345
                                                                            Arxiu Comarcal del Berguedà
                                                   

Dels diferents reptes del patrimoni sonor vinculat a les emissores de ràdio podríem destacar dos punts principals:

 1. Elaborar una diagnosi exhaustiva del conjunt de fons de ràdios a Catalunya que permetés valorar la situació de forma global i impulsar polítiques de conservació, digitalització i difusió pertinents.

 2. En un àmbit d’acció directa, promoure una acció determinada a la restauració d’aquells fons en mal estat, la seva digitalització, edició i descripció i la seva difusió a través d’un accés per Internet o, en alguns casos, promovent accions de difusió directa com poden ser exposicions o seminaris per donar a conèixer un innegable llegat patrimonial.

  Finalment, en un estudi impulsat en el marc de la Xarxa d'Arxius Comarcals de Catalunya l’any 2016 es van recollir la següent informació sobre la relació total d'emissores de ràdio a Catalunya :

   Relació total d'emissores de ràdio a Catalunya*

  Emissores de ràdio

  Número

  Percentatge

  Barcelona

  57

  42,80%

  Lleida

  10

  7,50%

  Tarragona

  12

  9,00%

  Girona

  33

  24,80%

  Terres de l'Ebre

  21

  15,80%

(*) Aquesta enquesta no recull les dades de les comarques de l’Alta Ribagorça, el Barcelonès i les Garrigues, en les quals no hi ha arxiu comarcal.