• Imprimeix

Ingrés dels protocols notarials històrics del 1917 a l'ACAE

Recentment hem ingressat un total de quinze protocols notarials històrics corresponents a l'activitat fedatària d'aquesta institució durant l'any 1917

02/02/2018 13:02
Volums notarials del 1917 del districte de Figueres

Volums notarials del 1917 del districte de Figueres

     Recentment hem ingressat un total de quinze protocols notarials històrics corresponents a l’activitat fedatària d’aquesta institució durant l’any 1917, a les notaries de Darnius, Figueres, Castelló d’Empúries i Sant Llorenç de la Muga. El pare del pintor Dalí, Salvador Dalí Cusí, era un dels notaris que exercia a Figueres.

     Fent un repàs ràpid per a elaborar les fitxes catalogràfiques de cada volum, hem localitzat des de nombroses societats d’àmbits diversos, com la dedicada a la compra i venda de cereals al detall anomenada ‘Pi i Fontdecaba’ de Figueres, amb un capital inicial de vint mil pessetes; o una altra de fabricació d’alcohol i extracció de tàrtars amb el nom ‘Burgell i Deusedas’, al costat d’una amb seu social a Sant Miquel de Colera per a explotacions forestals sota el nom comercial ‘Colobrán i Oliva’; entre moltes altres.

     Destaquem l’interessant contracte d’arrendament de les mines de sabonet del mas Canta de la Vajol, signat davant del notari Dalí Cusí, a favor de Carles Cusí de Miquelet i Josep Sala Pou per a l’explotació de l’esmentat mineral durant una cinquantena d’anys, amb un preu de sis pessetes i mitja per tona extreta. Cal fer un esment a part sobre la signatura de l’escriptura del 24 de desembre del 1917, davant del notari Ramon Vandellós Marturet, d’arrendament de tot un edifici sencer per a la fabricació de sabates, inclosos els utensilis i eines necessaris, de la plaça Salmeron (actual plaça de l’Estació) de Tomàs Jordà de Genover al comerciant d’Argelès-sur-Mer, Cosme Roure Blanch, per ser venudes íntegrament a França, amb una durada de dos anys, a raó de cent pessetes mensuals de lloguer.

     Cal no oblidar la presència d’empordanesos de l’altre costat de l’Atlàntic, com Josep Berdetis Sala, de Vilabertran, resident a Cifuentes –illa de Cuba-, que aprofità una visita a Figueres per anar al notari Martín Mestres a fer el seu testament, i altres.

     El total de volums notarials custodiats per l’Arxiu Comarcal fins aquests moments suma un total de 1792, amb dates compreses entre 1800 i 1917. Els anteriors estan dipositats a l’Arxiu Històric de Girona. El conjunt del districte de Figueres supera els 9.000 toms. Els protocols notarials els volums formats per les actes autoritzades per un notari, relligades i enquadernades- són objecte de consulta per a estudiosos de l’economia, de les institucions, de les formes de vida i del treball, dels costums, i per a historiadors del dret i filòlegs, entre altres.

     La documentació generada per la institució notarial al llarg dels segles constitueix avui una part fonamental del nostre patrimoni documental. Des del segle XIII, la figura del notari, com a persona que autoritzava qualsevol contracte o document del contingut del qual donava fe, coneixerà un desenvolupament progressiu de la seva funció social. La seva intervenció es va fer corrent a l’hora de definir i establir les condicions que regien molts aspectes de la vida de relació entre les persones.