• Imprimeix

Presentació dels primers resultats del projecte EINES del Centre de Visió per Computador i el Centre d’Estudis Demogràfics

El projecte EINES és una experiència pionera a Catalunya de ciència ciutadana, que fa partícips als ciutadans del procés d’innovació, en aquest cas en nous serveis en humanitats digitals. Els padrons de Sant Feliu de Llobregat, que es conserven a l'Arxiu Comarcal del Baix Llobregat, son la documentació utilitzada per aquest projecte

17/05/2016 08:05
Padró 1881

Padró 1881

Padró 1886

Padró 1886

Familia Pahissa

La família Pahissa amb un carro i un cavall o mula. Volen anar al camp i vivien a can Bordet. 1918. Arxiu Comarcal del Baix Llobregat. Col·lecció ciutadana d’imatges de Sant Feliu de Llobregat. Imatge cedida per Isabel Miró

Família Ribas

Fotografia de la família Ribas amb uns amics de Sans i a l'entrada de la granja "La Suiza". 1925. Arxiu Comarcal del Baix Llobregat. Col·lecció ciutadana d’imatges de Sant Feliu de Llobregat. Imatge cedida per Marc Rius Reverter.

 

El proper dimecres, 25 de maig, a les 19 hores, al Palau Falguera de Sant Feliu de Llobregat, es presenten els primers resultats del projecte EINES, un treball en col·laboració entre el Centre de Visió per Computador (CVC), el Centre d’Estudis Demogràfics (CED), ambdós situats a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat, i finançat pel programa Recercaixa de l’obra social de La Caixa i l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP).

El projecte EINES ajunta investigadors de la visió per computador i de la demografia històrica per desenvolupar instruments i procediments que facilitin la informatització massiva de les fonts demogràfiques del passat, orientada a la construcció de bancs de dades d’us públic i a millorar la consulta de documents dels arxius. La recerca en visió per computador proporciona eines informàtiques de reconeixement d’imatges per al tractament dels arxius digitalitzats. La recerca en demografia històrica facilitarà la construcció d'eines analítiques per crear genealogies, i establir trajectòries individuals i familiars, entre altres. Més enllà de la vessant científica, el projecte definirà nous productes i serveis per l'accés universal als dispositius digitals dels arxius històrics i el coneixement contingut, de manera àgil i pràctica a través d’Internet. Els ciutadans podran reconstruir la seva memòria històrica familiar.

El projecte EINES és una experiència pionera a Catalunya de recerca amb participació ciutadana, que fa partícips als ciutadans del procés d’innovació, en aquest cas en nous serveis en humanitats digitals; fomenta la seva participació en la construcció i validació dels bancs de dades, popularitza l’accés als arxius, i els fa atractius a tothom. Més de 20 santfeliuencs han col·laborat voluntàriament en la transcripció dels documents. El projecte anima els ciutadans a afegir-se a la iniciativa.

Com a pilot, s’utilitzen els padrons municipals de 1828 a 1930, ja digitalitzats, del municipi de Sant Feliu de Llobregat, a l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat. En una primera fase, i amb la participació a través d'una plataforma col.laborativa per internet de més de vint voluntaris de la ciutat, s’han transcrit els padrons de 1881 i 1889, i està a punt de completar-se el de 1940. Aquests padrons ja es poden consultar de manera oberta a través d’internet. Amb aquest cercador, els ciutadans amb cuiriositat pels seus avantpassats podran conèixer qui estava censat a Sant Feliu en un determinat carrer, casa o amb un determinat cognom, els oficis més freqüents, la distribució de la població per gènere i edat, etc. Per exemple, l’any 1881 el nom més freqüent d’home era Josep i el de dona, Maria. La ocupació més freqüent era la de jornaler. La ciutat tenia 14 carrers. En els pròxims mesos s’aniran incorporant altres volums que es transcriuran gràcies a la participació ciutadana i les eines de reconeixement òptic.

L’experiència que s’està duent a terme a l’arxiu comarcal del Baix Llobregat és un primer pas cap a una dimensió europea. El CVC acaba de signar un contracte amb una empresa austríaca per transferir algunes de les tecnologies de reconeixement de documents en extracció massiva de continguts de documents demogràfics de quatre països europeus.

 

Perfil dels centres de recerca participants

El Centre de Visió per Computador és un centre de recerca situat a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), dedicat a la investigació i el desenvolupament en el camp de la visió per computador, que engloba a més de 100 persones entre investigadors, tecnòlegs i personal de suport. Va ser fundat l’any 1995 a través d’un consorci entre la Generalitat de Catalunya i la UAB. Duu a terme recerca bàsica i investigació aplicada al més alt  nivell internacional i fomenta la transferència de coneixements a la indústria i la societat en general.

L’activitat de recerca del CVC arriba a mercat a través de quatre àrees d’aplicació: transport i mobilitat, salut i benestar, continguts intel·ligents i mèdia, i manufactura avançada. En totes elles, el centre duu a terme projectes de recerca d’alt impacte, així com transferència de coneixement a empreses dels sectors respectius. En els seus vint anys, el CVC ha creat vuit empreses spin-off.

El Centre d’Estudis Demogràfics és un centre de recerca i formació en demografia, situat al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que engloba a més de 60 persones, entre investigadors, tècnics i personal d’administració. El CED va ser fundat a l’any 1984, a través d’un consorci entre la Generalitat de Catalunya i la UAB essent, en l’actualitat, un dels centres europeus de referència en demografia.

La recerca del CED es troba organitzada en sis grans àrees: Demografia Històrica; Fecunditat i Famílies; Educació i Treball; Salut i Envelliment; Migracions, Mobilitat i Habitatge; i Migracions Internacionals. A més dels projectes competitius, el CED també cobreix la demanda d’encàrrecs d’estudis que incorporin la perspectiva demogràfica en el seu anàlisi. Aquests treballs formen part de l’àmbit de la transferència de coneixement entre el CED i el teixit social, econòmic i institucional.

Dades de contacte

Centre de Visió per Computador:

http://www.cvc.uab.es

marketing@cvc.uab.es

Centre d’Estudis Demogràfics:

http://www.ced.uab.es

demog@ced.uab.es

Arxiu Comarcal Baix Llobregat:

http://cultura.gencat.cat/arxius/acbl

acbaixllobregat.cultura@gencat.cat

Projecte EINES:

http://cvc.uab.es/PadronsSantFeliu (per a la consulta en línia dels padrons)

eines@cvc.uab.es (per participar en el projecte) 

Lloc: Palau Falguera (c/ Falguera, 2-6 de Sant Feliu de Llobregat)

Dia i hora: Dimecres 25 de maig de 2016, a les 19 h.

Organitza: Centre de Visió per Computador de la UAB, Centre d’Estudis Demogràfics de la UAB, Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, Arxiu Comarcal del Baix Llobregat i RecerCaixa