• Imprimeix

Projecte de migració a ”Arxius en Línia”

05/04/2017 09:04
Dipòsit Castellbisbal

Dipòsit de l'Arxiu Municipal de Castellbisbal (Vallès Occidental)

Durant el curs 2015-2016 es va encetar el projecte d'integració de diferents arxius municipals d'arreu de Catalunya al portal “Arxius en Línia”. Aquest projecte ja tenia un recorregut previ, però no va ser fins a l'any 2015 que es va aconseguir integrar plenament alguns arxius municipals dins l'entorn de la Generalitat. L'any 2016 es va consolidar definitivament amb l'aparició d'aquests nous actors dins d'un entorn on prèviament romanien només l'Arxiu Nacional de Catalunya (ANC) i els integrants de la Xarxa d'Arxius Comarcals (XAC).

Què és “Arxius en Línia”? “Arxius en Línia” és un portal web on es pot cercar tota aquella documentació que roman custodiada als centres inclosos dins de l'entorn de la Generalitat. Dins aquest portal es poden trobar publicats tant els inventaris d'unitats documentals com els quadres de classificació, les guies de fons, les limitacions d'accés a aquesta informació, entre altres aspectes. En primera instància només restaven inclosos els 39 components de la Xarxa d'Arxius Comarcals i l'Arxiu Nacional però progressivament augmenta el nombre d'actors que s' hi han adherit i participen activament a la plataforma.

Dins d'aquest projecte es poden diferenciar dues fases. Una primera aproximació que va ser la realitzada durant el 2015-2016 en què es van introduir els primers arxius municipals en l'entorn d'Arxius en Línia, com van ser: Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell, Montornès del Vallès, Hostalric, Castelló d'Empúries, Cardona i Argentona. En la segona fase del projecte, que va del 2016 al 2017 en endavant, s'han realitzat noves incorporacions. En aquest cas, s'està establint contactes i començant les tasques de migració de dades amb els arxius municipals de Mollet del Vallès, Castellbisbal, Sant Adrià de Besòs, Salt, Besalú i Torredembarra. Però no solament es podran trobar arxius de l'administració local, també es pretén fer extensible a altres centres arxivístics del territori català i s'està començant a treballar amb altres institucions alienes a l'administració pública que, per la singularitat i la naturalesa dels seus fons documentals, poden suscitar un cert interès al ciutadà.

L'objectiu principal d'aquest projecte consisteix a posar a disposició dels ciutadans interessats aquella informació pública que resta custodiada als arxius catalans d'una forma àgil i eficaç, mitjançant l'ús d'una nova realitat virtual que ha estat propiciada pel desenvolupament tecnològic. A més d'aquest factor purament tecnològic, la implicació de la Llei 19/2015 de Transparència, accés a la informació pública i bon govern ha estat un dels eixos fonamentals i es considera que és un element de vital importància per a la posada en valor d'aquest projecte. Com a centres on es gestiona i és custòdia la informació pública també restem obligats a donar compliment a aquesta llei i hem de publicar de forma activa via el portal els nostres instruments de descripció, per exemple.

A més d'intentar donar un ple compliment a les exigències estipulades a la llei 19/2015, amb aquest projecte es vol intentar fomentar sinergies col·laboratives entre els diferents actors participants. Aprofundir en les problemàtiques comunes, donar solucions aplicables a diferents contextos i aconseguir desenvolupar una xarxa de contactes on existeix un incentiu real per millorar i per tal d'oferir un servei útil per aquell ciutadà que busca cercar informació.

Mentre que el Servei de Coordinació General d’Arxius s'encarrega de supervisar i coordinar el projecte per donar-hi una continuïtat temporal, el Dipòsit d'Arxius de Cervera (DAC), per la seva banda, s'encarrega d'aquelles tasques de caràcter més tècnic orientades a la migració de bases de dades i a la introducció dels diferents arxius municipals dins de l'entorn ”Arxius en Línia”. A més s'ofereix suport tècnic, s'estableixen controls d'usuaris i es donen les formacions necessàries per l'ús correcte i el desenvolupament de les aplicacions corporatives per tal de realitzar un treball més eficient amb les eines que actualment es disposen. Aquestes són altres de les tasques que es realitzen des del DAC i que s'intenten encabir dins de les nostres funcions habituals.

Aquest projecte ha de servir per posar en valor la informació pública custodiada per altres centres arxivístics d'arreu de Catalunya i fer-la accessible per al ciutadà de la forma més senzilla possible.

El Dipòsit d'Arxius de Cervera (DAC) col·labora activament en la integració d'arxius municipals al portal “Arxius en Línia”.