• Imprimeix

Fonts fotogràfiques

Les imatges que es conserven a l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat, ens il·lustren, per una banda, del trànsit de l’agricultura a la indústria, i per altra, dels diversos aspectes de la pròpia industria a Sant Feliu de Llobregat

14/10/2015 16:10

El pas d’un Sant Feliu de Llobregat rural i agrícola amb la coexistència amb la industria ens permet de veure un paisatge on predominen els camps de conreu i alhora, alguns edificis industrials on emergeixen les altes xemeneies fumejant indicatives del funcionament de les màquines de vapor. (Foto 1).

                           
Foto 1. Panoràmica de Sant Feliu de Llobregat, des de la finca Sayrach o torre dels Dimonis, actual complex de piscines, on s'observen caps de conreu i els edificis fabrils al fons amb les xemeneies que fumegen. Any 1905. Fotògraf: Desconegut. Arxiu Comarcal del Baix Llobregat. Col·lecció ciutadana d'imatges reproduïdes de Sant Feliu de Llobregat. Imatge cedida per Llorenç Sans Fàbregas.

L’arribada del ferrocarril l’any 1854 va possibilitar la implantació de la industria, amb la vinguda de les matèries primeres i el combustible, com el carbó,  per alimentar les calderes, i donar sortida a la distribució dels productes elaborats.  (Foto 2)
                                                 

Foto 2. Moll de descàrrega de mercaderies de l’estació del ferrocarril de Sant Feliu de Llobregat, amb els vagons de carbó i els carros que el transportaven a les fàbriques. Anys 1920-1935. Fotògraf: Desconegut. Arxiu Comarcal del Baix Llobregat. Col·lecció de l’Abans

També, l’activitat agrícola com la recollida de verdures i fruita en camps situats a costat de parets de fàbrica, indica aquest solapament dels dos sectors. En aquest cas s’observa uns pagesos que han recol·lectat unes carbasses gegants i les carreguen en un carro, el sistema de transport emprat fins al seu bandejament pels automòbils. (Foto 3)

                                                                

Foto 3 . Recol·lecció i càrrega de carbasses damunt d’un carro per part d’uns pagesos, al costat de la paret d’una fàbrica tèxtil. Anys 1930-1949. Fotògraf: Desconegut. Arxiu Comarcal del Baix Llobregat. Col·lecció de l’Abans.

Podem mostrar una imatge d’un camió de la fàbrica de productes químics de Pedro Álvarez, (Foto 4), la primera d’aquest ram a Sant Feliu de Llobregat, que data de 1907, i de la qual podem veure l’interior dels laboratoris amb el personal que treballa  (Foto 5)

                                                          

Foto 4.- Camió de transport de la fàbrica de productes químics Pedro Álvarez. Entorn de l’any 1924. Fotògraf: Desconegut.  Arxiu Comarcal del Baix Llobregat. Col·lecció ciutadana d’imatges reproduïdes de Sant Feliu de Llobregat. Imatge cedida per la família Remolà Estapé. 

                               

Foto 5.- Laboratori d'anàlisi de colorants de la fàbrica de productes químics de Pere Álvarez Gonzalbo, situada a la riera de la Salut. Apareix a la fotografia Teresa Alcaraz. Anys 1922-1923. Fotògraf: Desconegut.  Arxiu Comarcal del Baix Llobregat. Col·lecció ciutadana d’imatges reproduïdes de Sant Feliu de Llobregat. Imatge cedida per la Josep Maria Mirabet Alcaraz.

De finals dels segle XIX i principis del XX són característiques les fotos col·lectives de grups d’obreres i d’obrers amb els seus patrons. L’anàlisi d’aquestes imatges ens permeten observar diversos aspectes com la indumentària de treball, la presència femenina i també la de la infància. En elles veiem la disposició jeràrquica, on cadascú està situat en el seu lloc, i en el centre hi està situat l’empresari. En elles impera l’ordre i l’equilibri, i podem entreveure l’expressió poc il·lusionada de la majoria de les persones que apareixen a la fotografia, amb les mirades que convergeixen a la càmera fotogràfica. (Fotos 6, 7 i 8)

                                        

Foto 6.-  Grup de treballadors de la fàbrica tèxtil Francisco y Ángel Vila -Can Güell- Anys 1910-1915. Fotògraf: Desconegut.  Arxiu Comarcal del Baix Llobregat. Col·lecció ciutadana d’imatges reproduïdes de Sant Feliu de Llobregat. Imatge cedida per Antònia Company Olivella. 

                                        

Foto 7.- Grup de treballadors de la fàbrica tèxtil Bertrand. Anys 1900-1910.  Fotògraf: Desconegut.  Arxiu Comarcal del Baix Llobregat. Col·lecció de l’Abans.

                                                      

Foto 8.- Grup de treballadors del segle XIX  de la fàbrica tèxtil Solà-Sert.  Fotògraf: Desconegut.  Arxiu Comarcal del Baix Llobregat. Col·lecció ciutadana d’imatges reproduïdes de Sant Feliu de Llobregat. Imatge cedida per Jaume Pagès Grau.

Hi ha també els grups de direcció tècnica i administrativa d’alguna industria, on la disposició de les persones indican aquesta diferenciació jeràrquica. Apareixen asseguts i relaxats els de més rang, amb vestimenta més distingida. A peu dret, darrera, hi ha els quadres d’inferior categoria (Foto 9)

                                       

Foto 9 .- Direcció tècnica i administrativa de la fàbrica tèxtil de can Bertrand. Anys 1898-1899. Fotògraf: Jaume Font.  Arxiu Comarcal del Baix Llobregat. Col·lecció ciutadana d’imatges reproduïdes de Sant Feliu de Llobregat. Imatge cedida per Montserrat Morral.

Els exteriors d’edificis industrials són presents a les imatges, on podem veure les naus industrials, de dimensions generoses, amb la filera de finestres i les destacades xemeneies. Junt amb això, ens ajuden a coneèixer les transformacions del paisatge, donat que el lloc que ocupaven, a l'actualitat s'ha convertit la gran majoria en zones urbanitzades residenials. (Fotos 10 i 11)

                                                              

Foto 10.- Edifici de la fàbrica tèxtil de Solà-Sert. Anys 1940-1950. Fotògraf: Desconegut.  Arxiu Comarcal del Baix Llobregat. Col·lecció de l’Abans.

                                                

Foto 11.- Visió general del conjunt d'edificis de la fàbrica tèxtil de Hijos de Gabriel Vila, emplaçada a la confluència de la riera de la Salut amb el carrer de Santa Creu i l'actual plaça de les Roses, davant del cementiri. S'bserven al voltant camps de conreu, vinyes i horts. Any 1935. Fotògraf: Agustí Salvadó. Arxiu Comarcal del Baix Llobregat. Fons de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.


Un tema singular son els espais interiors dels edificis fabrils, que no sovintegen, a excepció del reportatge de la industria santfeliuenca, entre d’altres, realitzat l’any 1935 pel fotògraf Agustí Salvador. Va ser un encàrrec per a l’Exposició de Pobles de Catalunya que va tenir lloc al Palau Nacional de Montjuïc. Podem descobrir les dependències internes de diversos tallers metal·lúrgics, les fàbriques tèxtils i d’altres, amb la seva maquinària, on són característics els embarrats. (Foto 12). Distingim també en algunes d’elles al personal que treballa en el seu lloc de treball, en especial les relatives a foneries, on impacta la flama de la fosa de metalls. (Foto 13)

                                    

Foto 12.- Visió de l'interior del taller mecànic dels germans Gaspà, dedicat a reparacions mecàniques diverses, a la construcció de mascles i fileres per a metalls i pintat. S'observa al centre un torn mecànic amb la politja d'un embarrat, a la dreta eines penjades, més enllà, un operari que treballa i al fons una forja de ferro. Any 1935. Fotògraf: Agustí Salvadó. Arxiu Comarcal del Baix Llobregat. Fons de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

                                              

Foto 13.- Grup d'obres que fan i observen una fosa de metalls a la secció de foneria de metalls de Rafel Carnicé situada al carrer de Joan Maragall. S'observa una gran flama al bell mig de la imatge i al voltant un grup d'obrers metal·lúrgics alguns del quals sostenen unes barres, d'altres que venten i d'altres que observen. Tots ells van coberts amb gorres. Any 1935. Fotògraf: Agustí Salvadó. Arxiu Comarcal del Baix Llobregat. Fons de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

Les fotografies procedeixen de diversos fons, com la Col·lecció Ciutadana d’Imatges Reproduïdes de Sant Feliu de Llobregat, integrada en els fons de complement de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat, que provenen de particulars i han permès de digitalitzar les imatges per completar les diverses temàtiques que mancaven.

També la Col·lecció de l’Abans, un conjunt d’imatges captades amb motiu de la publicació del col·leccionable abans, i que foren cedides a l’arxiu.

El fons de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, que conté una important visió de la indústria santfeliuenca de l’any 1935, per la raó que s’ha esmentat en el text anteriorment.