• Imprimeix

Més de tres mil pàgines de la Història de Fortià amb un clic!

L'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà ha conclòs el procés de digitalització de 3264 pàgines dels llibres d'actes fortianencs (1901-1976)

14/05/2018 10:05
Mostra de digitalització de Fortià (ACAE)

Mostra de digitalització de Fortià (ACAE)

S'han finalitzat les tasques de digitalització, preparació i indexació de tots els llibres d'actes d'aquest municipi des del 1901 fins al 1976, de manera totalment ininterrompuda. S'apleguen els acords presos per l'Ajuntament des d'un primer acord del 4 d’agost del 1901 on el secretari, Joan Ferreró, dóna fe de l’aprovació d’un pagament de deu pessetes a Ramon Figueras, amb el vistiplau de l’alcalde del moment, Joan Tibau, i els regidors, Joaquim Ayats, Vicenç Baldoyra i Sebastià Busquets; mesos més tard, es dona permís per obrir una porta a un vallat d’un particular situat davant dels Pradells amb la condició de fer un petit pont, que podria ser necessari en cas d’acumulació excessiva de pluges. S’aprofita la reunió per exigir el manteniment net dels canals de regadiu que limiten a camins rurals. L’última acta inclosa ha estat la datada el 16 de gener del 1976, amb l’alcalde Josep Prats Caussa, i Joan Ferrer Tibau, Salvador Sala i Ramon Jordà com a regidors. Hi fan constar per escrit que com ja havien començat les tasques de trasllat de nínxols al cementiri nou, de tal manera que una vegada acabades, ja es podria procedir a la tramitació d’urbanització de l’espai alliberat. També hem inclòs els padrons d'habitants més antics: des del 1833, amb 330 empadronats al municipi, i fins a la guerra civil. També nombroses matrícules industrials des del 1846 amb la presència de moliners, ferrers, carreters..., tot plegat són sèries documentals molt preuades per a la recerca genealògica. Cal no oblidar que la digitalització és un recurs que contribueix a la preservació dels documents originals, ja que ofereix una còpia alternativa a la consulta i, alhora, permet obtenir un duplicat de reserva per a conservar en un repositori segur