• Imprimeix

La presència de les dones a l'arxiu

Avui, Dia Internacional de les Dones ens hem proposat donar a conèixer aquells fons protagonitzats per dones i entitats constituïdes principalment per dones

08/03/2018 11:03
Foto d'Anna Murià

Anna Murià (1923). ACVOC-AHT: 13/19 Anna Murià, col·lecció fotogràfica, id. 85093

Butlletí "El nostre àmbit" de l'Associació de Dones de Can Boada

Butlletí "El nostre àmbit" de l'Associació de Dones de Can Boada

Diploma Francesca Llonch

ACVOC-AHT: 13/48 Francesca Llonch, c. 874.

Maria Verger

Maria Verger, primera arxivera municipal de Terrassa

Les dones apareixen en tots els nostres fons. En els empresarials com a treballadores, als patrimonials com a membres claus de l’estratègia de transmissió dels béns. En els de l’Administració Pública com a ciutadanes o funcionàries. En els de Justícia com a víctimes, còmplices o autores de delictes. Si fem una consulta al fons municipal històric de Terrassa (1828-2000), només un 0,22% específicament amb l’activitat associativa o professional de les dones, és dir 38 registres entre 1933 1998. Cal apuntar però que no hem afegit els expedients de personal.

En els fons personals les dones protagonistes actives d’accions socials, culturals i professionals. Tot i això, en pocs casos les dones són l’eix central de la generació de documents. Dels 280 fons que tenim ingressats, només un 2,85% es tracten de fons vinculats a l’activitat específica de les dones. Amb l’ànim de donar consciència de la manca de representació que té la meitat de la societat en els nostres fons, fins i tot, encara ara en el segle XXI, us detallem de quins fons es tracten i què contenen a continuació:

 • El fons de l’Associació de Dones de Can Boada (1996-2015), una organització creada per un grup de dones que tenia com a objectiu lluitar per fomentar la igualtat entre home i dona, aconseguir una participació activa de les dones en l'àmbit social i fer créixer la cultura com a element actiu per a les dones. El fons està dividit en dues parts: la documentació textual pertanyent a l’organització de l’associació; i les gairebé 600 fotografies, testimoni de les activitats de l’associació (excursions, tallers, celebracions), etc.
 • El fons de Julia de Pablo (1962-1988), activista del moviment veïnal del barri de Can Boada del Pi, i cofundadora de l’Associació de Dones de Can Boada. El seu fons documental conté bàsicament documents fragmentats del Centre Social de Can Boada del Pi i de l’Associació de Veïns de Can Boada del Pi, en ambdós casos hi desenvolupà càrrecs de responsabilitat. L’altra part del fons són més de tres-centes fotografies que mostren la vida del social del mateix barri.
 • El fons de l’Associació d’Assistents Socials de Sabadell – Terrassa (1961-1982), nasqué a partir de les primeres fornades de graduades que vetllaven per les condicions socials dels nous barris obrers sorgits de l’allau migratori dels anys 50, 60 i 70. El contingut del fons és bàsic per l’estudi de la conflictivitat social al Vallès Occidental.
 • El fons d’Anna Murià (1830-1999), escriptora i periodista, exiliada a Mèxic després de la Guerra Civil. Una figura imprescindible per copsar la visió femenina de la postguerra i com aquesta va influenciar en la vida cultural i intel·lectual de moltes catalanes. El seu fons, és amb diferència el més ampli i complex dels que relacionem. La part més valuosa és sense cap mena de dubte, la correspondència. Una petita part, les cartes amb els seus fills han estat digitalitzades i publicades.
 • El fons d’Eli Bartra Murià (1940-2002), filla Anna Murià i d’Agustí Bartra, és doctora en filosofia per la Universidad Nacional Autónoma de México, i en l'actualitat exerceix com a professora-investigadora del Departament de Política i Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana de la delegació de Xochimilco. L'àrea d'investigació sobre el que versen els seus treballs és: dona, identitat i poder, centrant les seves línies de recerca en la idea de feminisme, la creació del coneixement i la metodologia. El contingut del seu fons es centra en la correspondència amb els seus pares, vestint d’aquesta manera una relació efectiva basada en les cartes. Aporta moltes dades de les seves investigacions i la seva trajectòria professional.
 • El fons de Francesca Llonch i Badiella (1929-1973), llevadora, tot i que els seus estudis anaven dirigits a l’ensenyament de solfeig i piano, es va dedicar a la infermeria des de l’any 1937, posteriorment s’especialitzà en l’obstetrícia, passant a ésser llevadora l’any 1957. Fou una de les cofundadores de l’Escola Oficial d’Ajudants Tècnics Sanitaris de Terrassa, l’any 1967. El seu fons està constituït per set diplomes que donen testimoni de la seva intensa carrera professional.
 • El fons de Montserrat Toriella i Puig (1942-1944), nascuda al carrer Major de Sant Pere de Terrassa, va estudiar tenidoria a l'Acadèmia Cots de Terrassa (propera a l'actual escola de la Llar, del carrer Sant Isidre). Posteriorment va treballar a la Cooperativa "Els Amics" de l'empresa "Agut S.A." portant la comptabilitat. El seu fons, encara que petit, ens mostra l’educació que rebien moltes dones a mitjans del segle XX per obtenir una feina qualificada.
 • El fons de Rosa Puig i Beneta Trullàs (1913-2007) dues generacions de professores de música, tieta i neboda, gairebé un segle de passió per l’ensenyança de la música plasmat en més de 2000 partitures, 1000 fotografies. Recentment es va publicar un article a la revista Terme que posava en valor el mateix fons, a càrrec de Lluís Paloma.
 • La col·lecció de les germanes Sicart, Maria i Eulàlia (1896-1980), que recopila una gran diversitat de documents que reflecteixen la vida social i cultura de Terrassa, trobant-hi opuscles, programes, goigs, targes de ball, nadales, etc.

No podem acabar aquest breu article sense recordar a Maria Vergés, la primera arxivera de Terrassa que va iniciar el tractament del fons municipal de Terrassa, com tampoc podem oblidar a totes les dones que han jugat un paper clau en la preservació del patrimoni documental. Gràcies a totes.

Altres activitats de l'arxiu en relació a la història del gènere

 • Opuscle "Amb veus de dones"

  Selecció de documents originals del nostre arxiu on es relata l'evolució del rol femení del segle X al XX