• Imprimeix

Ja es pot consultar a internet la col·lecció de fotografies del VINSEUM

S’ha catalogat un total de 3.830 fotografies que mostren la història més recent de Vilafranca i el Penedès

12/07/2017 10:07
Palau Babau (o Baltà)

Palau Babau (o Baltà), principis de segle XX. Autor: Pere Alegret. Col·lecció Vinseum. ACAP20-1024-N-394.

Excursió al castell de Marmellar

Excursió al castell de Marmellar, principis de segle XX. Autor: Pere Alagret. Col·lecció Vinseum. ACAP20-1024-N-481.

Enderrocament de la Caserna Militar

Enderrocament de la Caserna Militar, 26 de gener de 1968. Autor: Joaquim Aragonès. Col·lecció Vinseum. ACAP20-1024-N-3160

Aquest any 2017 l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès ha finalitzat les tasques d’organització, documentació, descripció i vinculació topogràfica de les fotografies i postals de la Col·lecció Vinseum, amb la creació d'un total de 3.830 fitxes.

La primera de les tasques que s’ha realitzat ha estat la digitalització dels fons fotogràfics que es troben en diferents suports físics. En segon lloc, s’ha començat la descripció de les imatges emprant les fitxes de primers tractaments generada pel programari de l’Arxiu, el GIAC (Gestor Integral d’Arxiu Comarcals). A la vegada que s’ha realitzat la descripció, s’ha anat documentant cada imatge, tot intentant identificar l’autor, la cronologia, l’emplaçament de la fotografia i les persones que hi apareixien en ella. Igualment, s’han assignat uns descriptors temàtics pel tal poder realitzar cerques per paraules. Finalment, a cada fitxa se la vinculat a tants suports i exemplars té la imatge, tant si és en suport vidre, acetat, paper i magnètic i els exemplars que hi ha de cadascun. D’aquesta manera, s’ha identificat en una única fitxa tots les mateixes imatges.

Tal i com ja s’ha esmentat, els suports són negatius en plaques de vidre i acetats plàstics, així com positius en paper. Els autors principals de les imatges són Pere Alagret, Paco Biosca, Joaquim Aragonès, Pere Català Roca, Àngel Toldrà Viazo, Cèsar Boada, Josep Masachs Bolet, Enric Tomàs Guix, Enric Torruella, Jordi Valls, entre d’altres. A destacar que de les 3830 fotografies 727 corresponen a Joaquim Aragonès i han quedat 734 imatges sense poder identificar-ne l’autor.

La majoria de les fotografies tenen el marc del Penedès i, més concretament, Vilafranca. Entre les temàtiques més habituals, hi ha els actes oficials de l’Ajuntament, esglésies, castells, del propi museu de Vilafranca, dels carrers de la ciutat, de temàtica vitivinícola, entre d’altres. Per exemple, cal destacar la col·lecció de fotografies de les diferents fires de la Vinya i del Vi (1943, 1953 i 1963), visita del general Francisco Franco el juny de 1949 i l’enderroc de la caserna de Vilafranca el 1968.

La Col·lecció Vinseum va sorgir fruit de l’Arxiu Fotogràfic del Museu que des dels seus orígens va constituir un grup de persones amants de la fotografia com Josep Mestres Hero, Enric Torruella i Antoni Massanell Casas que aplegaren en aquesta secció del museu centenars de fotografies de temàtica vilafranquina i penedesenca, sent una de les primeres donacions les que va realitzar les filles de Pere Alagret i Vilaró.

L’Arxiu Fotogràfic de Vinseum va ser dipositat a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès l’any 2005 fruit d’un conveni entre el Museu, l’Ajuntament de Vilafranca i el Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Tant les imatges com la seva descripció són consultables al cercador de fons i documents Arxius en Línia, del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. L'accés i les reproduccions privades són lliures sempre que sigui per finalitats d'investigació, docents i no comercials, sense que es copiïn en cap ordinador en xarxa ni se'n faci difusió per cap mitjà, i es respecti l'autoria i procedència. La reproducció de les imatges per a altres usos diferents dels especificats us heu d'adreçar a l'Arxiu Comarcal de l'Alt Penedès.