• Imprimeix

Com accedir?

Accés

Els arxius comarcals són un valor essencial de la societat en l'accés a la documentació històrica, pública i privada. Un servei als ciutadans i a les institucions que garanteix un accés lliure als documents. I, també, una peça clau en l'impuls de la transparència i el bon govern de les administracions publiques.

La consulta dels fons documentals i dels instruments de descripció és pública i gratuïta. També ho és la consulta dels fons bibliogràfics i hemerogràfics de l’arxiu. Per tant, qualsevol ciutadà es pot adreçar a l'arxiu per accedir als seus fons i documents de caràcter històric i a aquella documentació de les administracions que estigui en disposició de ser consultada, de forma lliure i gratuïta per a tothom. Només cal presentar un document oficial d’identitat (NIF, passaport, carnet de conduir).
L’accés a la documentació només pot ser denegat en aplicació de les limitacions legalment establertes.

Us recomanem que consulteu la pagina web de l'arxiu que voleu visitar per tal de conèixer els seus fons, horaris i serveis.