• Imprimeix

Què pots trobar?

Dipòsit compactes

Els arxius comarcals poden custodiar tot tipus de documents de la comarca, amb independència de qui els ha produït i del seu suport (paper, pergamí, fotografies, enregistraments sonors, pel·lícules, etc.).

Els arxius comarcals fan alhora les funcions d'arxiu comarcal i d'arxiu municipal del municipi cap de comarca, quan aquest no té un arxiu pròpiament constituït. El consell comarcal i el municipi cap de comarca poden acordar la gestió conjunta del centre, mitjançant conveni, de manera que aleshores l'arxiu fa les funcions d'arxiu comarcal i d'arxiu municipal.

Així, reben i conserven la documentació en fase semiactiva i històrica dels ajuntaments caps de comarca i la dels seus organismes autònoms, així com, la d'aquells ajuntaments que determinin dipositar-la a l'arxiu, sense perdre'n la titularitat. També poden tenir dipositada la documentació en fase semiactiva i històrica dels consells comarcals, dels òrgans o entitats de l'Administració de la Generalitat d'àmbit local o comarcal (oficines agràries, escoles públiques, instituts, etc), d'altres ens i organismes públics del territori, de l'Administració de justícia, dels registres públics i dels serveis de l'Estat corresponents a la comarca, els protocols notarials de més de cent anys, la documentació de persones físiques o jurídiques d'interès històric i cultural del respectiu territori i tota aquella altra documentació que es consideri pertinent destinar-hi.

Les tipologies de fons documentals que s'hi poden trobar són:

 • Fons de la Generalitat de Catalunya
 • Fons de l’Administració local
 • Fons de l’Administració perifèrica de l’Estat
 • Fons de l’administració reial i senyorial
 • Fons notarials
 • Fons judicials
 • Fons registrals
 • Fons d’institucions
 • Fons religiosos
 • Fons d’associacions i fundacions
 • Fons comercials i d’empreses
 • Fons patrimonials
 • Fons personals
 • Col·leccions

 

Per trobar la documentació que cerqueu, us recomanem que, prèviament, consulteu el quadre de fons que trobareu en el web de cada arxiu.