Xarxa d'Arxius Comarcals_imatge_interior
  • Imprimeix

Què és la XAC?

Imatge de la Xarxa d'Arxius Comarcals

Des de la recuperació de la democràcia i el restabliment de la Generalitat de Catalunya, el Departament de Cultura ha endegat la construcció i entrada en funcionament d'un arxiu comarcal a cada capital de comarca, en col·laboració amb l'administració local.

La Xarxa d'Arxius Comarcals (XAC) és un projecte que ja fou plantejat i començat a executar per la Generalitat de Catalunya a partir de l'any 1932, amb Agustí Duran i Sanpere (1887-1975) al capdavant. Fou bandejat sota el franquisme i substituït per una organització arxivística de base provincial.

És funció dels arxius comarcals la conservació, el tractament i la difusió del patrimoni documental des del seu entorn de provinença originària, tot evitant d'aquesta manera les concentracions provincials.
Contribueixen a l'equilibri territorial en l'àmbit del patrimoni mitjançant tota l'activitat cultural que en deriva, que és molt diversa. Són destinataris dels fons i de les activitats dels arxius comarcals tant els estudiosos com els ciutadans en general. La seva pertinença a la XAC els converteix en actors de l'acció de govern de la Generalitat en matèria d' arxius i de cultura.

Alhora, els arxius comarcals conserven els documents de l'administració de la Generalitat al territori, de manera que contribueixen decisivament a la seva eficàcia administrativa i a la seva transparència.
Són una part estructural del Sistema d'Arxius de Catalunya, del qual també formen part altres arxius públics, singularment els d'àmbit municipal, i privats.